Jean Pascal Zahn: "Julia", 2001, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Julia", 2003, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Julia", 2001, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Wing", 2009, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Irina", 2007, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Erin & Amy", 2007, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Marina", 2007, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Marina", 2008, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Marina", 2010, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Marina", 2010, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Marina", 2009, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Michiko", 2007, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Rebekah", 2008, aus der Serie "Le Rêve"

Jean Pascal Zahn: "Julia L.", 2010, aus der Serie "Le Rêve"

Zum Artikel: Akt Now! - Aktfotografie: Akt Now: Jean Pascal Zahn